Dette leserinnlegget er skrevet av Per Ragnar Falkevik fra Deknepollen.

Rådgivende folkeavstemning om sammenslåing av Vågsøy kommune med Flora kommune i nye Kinn kommune

Mandag 11. juni er det en rådgivende folkeavstemning der vi som er innbyggere av Vågsøy kommune kan gi vårt råd om denne sammenslåinga bør fullføres. Det er mulig å forhåndsstemme på Servicetorget i rådhuset i Måløy (på hverdager) til og med fredag 8. juni.

Jeg vil på det sterkeste anmode alle innbyggere i Vågsøy om å bruke denne muligheten uansett om du er for sammenslåing, imot sammenslåing eller om du ikke klarer å bestemme deg. Tro det eller ei, men en «vet ikke»-stemme har også sin verdi. Det verste som kan skje i denne avstemningen er om «heimesitterpartiet» får flest stemmer.

Uansett hva du mener så gå og stem!

Så er det selvsagt enkelte som vil spørre om hva hjelper det å stemme hvis politikerne ikke bryr seg om resultatet hvis det blir et flertall mot sammenslåing, og jeg skal innrømme at de som spør om dette faktisk har et godt poeng, men det bør likevel ikke stoppe noen fra å stemme!

Det er to «politikernivå» som kan komme til å ignorere et nei-flertall, så jeg vil skrive noen ord om det.

Kommunepolitikerne i Vågsøy. Jeg tror vi med stor sannsynlighet kan anta at representantene for Arbeiderpartiet, Venstre og én representant fra Frp vil stemme for sammenslåing uansett hvor stort nei-flertallet blir. Men Høyre har heile tida vært i en vippeposisjon. Der finnes både klare ja- og nei-representanter der, men jeg tror/håper at enkelte av dem som til slutt stemte ja i kommunestyret, gjorde det under en viss tvil. Det er derfor lov til å leve i håpet om at disse potensielle tvilerne kan endre mening hvis nei-flertallet i avstemningne blir stort nok. Det er ingen garantier, men et håp (hvor enn hypotetisk) om at enkelte i Høgregruppa kan endre mening. Derfor er det verdt å stemme hvis du er mot Kinn kommune.

Det andre nivået av politikere er de som sitter i Oslo. Det blir på ingen måte lett å få dem til og ombestemme seg, men hvis din nei-stemme er den som fører til at politikerne i Vågsøy endrer mening, så er det også en sjanse (selv om den ikke er stor) om at også de i Oslo for en gangs skyld er villige til å høre på folkemeningen.

Så til «vet ikke»-gruppa. Hvis du ikke kan bestemme deg, så mener jeg at du bør si klart fra, og krysse av for «vet ikke» på stemmeseddelen (jeg har forstått det slik at det er en mulighet). En stor andel «vet ikke»-stemmer gir et kraftigere signal til den politiske eliten enn en stor andel hjemmesittere. Så gå og stem!

Så er det noen som stiller spørsmålet om rest-Vågsøy kan klare seg selv alene. Ja, hvorfor skulle ikke det gå? Så får fremtiden vise om Vågsøy på sikt går inn i en annen kommunekonstellasjon.

For meg er det viktige spørsmålet om Kinn kommune vil fungere, og ikke minst om det er et bedre alternativ for oss Vågsøyværingene å bli "kinnesere" enn å forbli vågsøyværinger. Så gå og stem!

Når det gjelder meg selv, så har jeg hele tiden vært klart imot Kinn ommune.

I utgangspunktet så er det for meg en unaturlig konstellasjon. Jeg har liten tilknytning til ytre Sunnfjord. Jeg er nordfjording, og for å være litt flåsete så har jeg mer tilknytning til Sunnmøre enn til Sunnfjord (det betyr selvsagt ikke at jeg ønsker å bli sunnmøring).

Jeg finner lite (eller ingenting) i den argumentasjonen som kommer fra ordføreren og resten av ja-folket som tilsier at vi her i Vågsøy har noe å tjene på å gå inn i Kinn kommune. Det er mange fagre ord, det er mange vage lovnader, men samtidig er det lite «kjøtt på beinet» i den argumentasjonen som blir forelagt oss. Jeg må dessverre innskyte at det heller ikke er alt som kommer av argumentasjon fra nei-foket som imponerer, men bevisbyrden i denne sammenslåinga ligger i sin helhet på ja-folket. Og de «bevisene» de har produsert for en sammenslåing er etter min vurdering syltynne.

Det er vel ingen tvil om at jeg ikke er imponert av ja-politikarane og mitt inntrykk av ordføreren og hennes meningsfeller fikk et kraftig skudd for baugen da vi så hvor lett de kunne ignorere et klart nei-flertall i innbyggerundersøkelsen som ble utført i regi av Vågsøy og Flora kommuner. Det var hele 55 prosent som var imot i Vågsøy og 31 prosent som var for sammenslåing. Det mest oppsiktsvekkende med hele denne undersøkingelsen var at det var ja-flertallet i Vågsøy kommunestyre som argumenterte for å gjennomføre en slik undersøkelse da den ville være mer korrekt enn en vanlig folkeavstemninf. Likevel valgte ja-flertallet å feie resultatet av sin egen undersøkelse under teppet, og late som den ikke hadde funnet sted.

Til slutt så vil jeg si at jeg håper på et kraftig nei-flertall, og da snakker jeg kun om stemmene fra rest-Vågsøy. Siden Bryggja har valgt å forlate oss, så hjelper det ikke med mange nei-stemmer fra den delen av kommunen. Det er innbyggarane i alle de andre bygdene (og byen) som må være klare i sitt svar.

Ja, jeg håper på flest mulig nei-stemmer, men det jeg håper enda mer på en høy valgdeltakelse (selv om dette kan føre til flere ja- og «vet ikke»-stemmer»). Finnes det en sak der lokaldemokratiet er viktig så er det i denne saken.

Gå og stem!

PS: Til tvilerne: Stol på din egen magefølelse og dømmekraft i denne saken, ikke bry deg om propagandaen fra fundamentalistene på både ja- og nei-fløyene.