Demokrati, eller ikke demokrati, det er spørsmålet!

Jeg hadde ikke tenkt å skrive noe avisinnlegg, men etter å ha fulgt debatten i kommunestyret, formannskap, lokale aviser og ikke minst hvordan det blir formidlet av debattinnlegg på nett føler jeg at det er mye som bør belyses:

La meg begynne med slagkraft på kysten.

Jeg reagerte fra første dag etter vedtaket om at man skulle danne Kinn, om hvor lite befolkningen ble involvert. Ifølge inndelingsloven §10 mener jeg at innbyggere skal ha en grundig gjennomgang gjennom folkemøter og rapporter, og folkehøring før en sammenslåing gjøres. Nettopp for å gjøre borgerne godt opplyst før et slikt vedtak gjøres. Men her valgte kommunestyret å gjøre det i feil rekkefølge.

I 2008 ble straffelovens §105 fjernet. Denne loven gjorde at politikere måtte være ansvarlig for sine uttalelser. Jeg mener å se en tydelig farging av debatten hvor politikere i større grad kan unngå eller fortelle den hele sannhet. Men det som jeg reagerer på er hvordan begge sider forteller om hvor galt det kan gå om man ikke stemmer det som er riktig. Men hva er det riktige i dette?

I et par måneder har jeg kjørt rundt med taktelt på bilen med skriften #egstemmerlokalt. Jeg har ikke kjørt rundt slik for å demonstrere at jeg er for eller mot Kinn. Poenget mitt har vært å få folk til å involvere seg. Jeg har en følelse på at dette har fungert over forventning siden debatten har tatt mange former og fått debatten tilbake til «vanlige folk» som meg selv. Jeg har også sett en økende trend til at andre privatpersoner tør å ta bladet for munnen. Dette er jo helt supert at vi har så mange engasjerte på et så lite sted som Måløy. Stadig flere engasjerer seg, noe som er enormt fruktbart for den politiske fremgangen i kommunen, og da nettopp den «slagkraften» som trengs opp mot fylket.

Men i debatten om Kinn eller ikke Kinn blusser det opp dårlig debattklima. Hvem er det som er ansvarlig for dette? Kan man skylde på borgere fordi man har politikere som overkjører folkeviljen? Og vil de gjøre det igjen?

Dilemma angående stemmer. Det ble brukt et helt formannskapsmøte på å diskutere hvem som mener hva. Diskusjoner som burde være ferdige allerede. Men Oldeide har et veldig viktig poeng som Venstre og Frp sa imot. Det er vekting av stemmer.

Her er scenariet: Om det blir 40 prosent valgdeltakelse i Florø, så utgjør dette flere stemmer enn hva Måløy kan oppnå ved et 90 prosent oppmøte.

La meg simulere: 90 prosent utgjør 3.000 stemmer i Vågsøy 40 prosent utgjør 5.000 stemmer i Florø Så totalt 8.000 stemmer.

Om stemmene i Måløy for deling utgjør 2.500 stemmer og stemmene i Florø for deling utgjør 500 stemmer. Totalt 3.000 stemmer mot 5.000 for å beholde.

Vil da den lave valgdeltakelsen i Florø (40 prosent) tippe motvekta mot den høye deltakelsen i Måløy (90 prosent)? Om dette skulle være tilfelle, så har jeg hele veien prøvd å formidle dette. Det samme har Oldeide gjort, og Senterpartiet m fl. Men Venstre, Ap og Frp ser ut til å ville vekte totalt antall stemmer uavhengig av å se på valgdeltakelsen.

Jeg mener dette beviser det demokratiske problemet innbyggere i Måløy bør ta inn over seg. Det er dette Djuvik i Frp harselerer med i hvert møte jeg har hørt. Men tirsdag skrev Djuvik et innlegg om hvor det har vært mest fokus, på bråket i Måløy fremfor å legge ned tid i Florø. Her møter han seg selv i døra. Kjøttvekta!

Man trenger verken antropologisk eller økonomisk utdanning for å innse at «kjøttvekta» vil falle sørover. Om ikke politikerne viser en nøktern tolkning av tall, og forholder seg til det. Det er derfor jeg hele tiden har stilt spørsmål til politikere gjennom sosiale medier. Det jeg mener er beklagelig er at «Ja til Kinn»-politikere har hatt en tendens, og viser fortsatt store tendenser, til å overse hva folket vil, og bestemme seg på bakgrunn av egen fremtidsutsikt eller påvirkning fra næringsliv.

Ser man på «Nei til Kinn»-politikerne så har de etter min mening, i alle fall vist en forståelse for hva det vil si å være valgt inn av folket. Kan man se det i sammenheng med hvor lenge de har vært aktive i politikken? Hvorfor er i så fall dette korrelerende? Mine antakelser etter å ha sett etablerte partier sine uttalelser er at man til syvende og sist glemmer hvem man tjener, og oppretter et opphøyd inntrykk av seg selv enn mennesker rundt seg. Det finnes mange undersøkelser på dette som er meget valide, i motsetning til BDO-rapporten som mange ser på som en fasit.

BDO-rapporten; Her skrives det mye om hvor høy kvalitet selskapet har, og hvordan rapporten forteller akkurat det mottaker ønsker å forstå. Det jeg etterlyser fra BDO er:

- Hvilke svakheter, utenom tidsaspektet det er i rapporten. Er det kun tiden som er problemet eller er det muligheten for å analysere/innhente data?

- Hva mener BDO kunne styrket denne rapporten?

Det mener jeg har blitt lagt for lite vekt på.

At Måløy skal bli attraktivt handler ikke om hvordan det styres politisk. Men heller om hvordan man klarer å dele på de goder som er her. Svært få reiser til Florø. Og hvordan man inkluderer alle uansett hvilket syn man har politisk eller religiøst. Det er jo ingen som ønsker en fremtid inn i avgrunnen.

BDO-rapporten er klar på at lånegjelden i Måløy er 25.000 lavere per innbygger enn å fortsette i Kinn. Dette er før alle investeringer som det snakkes om; eldrebolig i Florø og Skram skole. Og det er jo nettopp gjeld per innbygger som blir målt, og som jeg mener ikke blir formidlet riktig av BDO, og tåkesnakket av politikere.

På innspurten av denne thrilleren av et kommuneoppgjør, så kommer det veldig mange på banen og snakker om utvikling, og hvordan dette er enten veien til himmelen eller helvete. Her bør man la være å skape et slikt bilde. Uansett utfall må alle bo i det samme lille samfunn. Den polariseringen som foregår på tampen her kan jeg sammenligne med valgkampen i USA. Det eneste som mangler nå er at vi kler hverandre i forskjellige farger og segregerer lokalsamfunnet. Det bør være rom å ha andre meninger om fremtiden uten at motparten skal tillegge deg ødeleggende adferd.

Lovpålagte oppgaver vil ikke forsvinne. Skram skole vil heller ikke starte å bli bygd før 2025. Foruten om at dette endres; noe som kan gjøres i en ny kommune på lik linje som i den eksisterende.

Man må ikke se det svart/hvitt, at det ene skal fungere mens det andre ikke. Ved en fortsettelse i Kinn så er jeg tydelig, på linje med BDO, at det kan svekke lokaldemokratiet. Når majoriteten i en av del av kommunen føler at demokratiet er misbrukt av et fåtall, mens majoriteten blir kalt sabotører, ja, da skaper man et klima hvor det bygges høye, urokkelige fort i krigen om hva man ikke kan forutsi.

Jeg vil takke et samlet næringsliv som kommer med en elleve punkt lang liste som de krever svar på fire dager før valget, og over 150 dager etter at vedtaket om folkehøring angående deling. Hvorfor i alle dager var ikke alle disse personene som har skrevet under denne listen på noen av folkemøtene og tok opp dette, det forstår ikke jeg? Skipet har nok seilt.

Jeg vil også takke alle og enhver som har vært med og debattert på Facebook, på gata og på telefon. Vågsøy har vist seg å ha et svært så aktivt klima for å mene noe. Selv om man er uenige, så betyr det ikke at man ikke kan spise kake og kose seg sammen. Alle uenigheter og argumenter har for meg personlig vært meget lærerikt. Det jeg vil avslutte med er: Bevis demokratiet eller legg det ned! Godt valg!