«Barnehagar med plass til fleire: Vi treng å verne om både dei som allereie bur her og dei som ynskjer å flytte hit»

foto