«Ikke gjør de eldre til en salderingspost i budsjettet: – Vi håper inderlig kommunestyret finner en løsning på utfordringen på Klokkartunet»

foto