Debatt

«Studentane snyltar ikkje på Bergen. Dei er tvert imot eit økonomisk gode og ein stor ressurs.»

foto
Stad-ordførar Alfred Bjørlo (V) reagerer på rektor på Universtitetet i Bergen sitt utspel ved studiestart om at studentane straks bør melde flytting frå heimkommunen til studiestaden Bergen. Foto: Stad kommune