«Studentane snyltar ikkje på Bergen. Dei er tvert imot eit økonomisk gode og ein stor ressurs.»

foto