«Sammen skal vi sikre folk jobb, skape nye jobber og legge til rette for at bedrifter skal kunne bidra til å løse klimautfordringene»