Debatt

– Ver opne og ærlege. No vil innbyggarane vite kva de gjer med alt de lova i festtalane

foto
Denne leiarartikkelen stod på trykk i Fjordenes Tidende fredag 13. november. Foto: Fjordenes Tidende