– Ver opne og ærlege. No vil innbyggarane vite kva de gjer med alt de lova i festtalane

foto