«Vi står i eit avgjerande vegval for norsk matproduksjon. Kven skal få vere med, og kven skal ikkje?»

foto