– Det er viktig å ta eit krafttak for å fange opp og hjelpe dei som har psykiske helseplager

foto