Det er krig i Europa, selv om det passer forbryteren Putin å kalle det noe annet.

Ukrainerne kjemper med ryggen mot veggen. Ikke bare for sin eksistens, men for alle som ikke kan tenke seg å leve i et diktatur der folkeopplysning blir forbudt og strengt straffet.

NATO og den frie verden har sjelden vist så stor enighet i sympati og støtte.

Økonomisk struping og sanksjoner har så langt vært det viktigste våpen mot atommakten.

I denne forbindelse har de fleste europeiske nasjoner tatt store kostnader og ulemper ved å avstå fra kjøp av russisk gass og olje. Den norske oljeindustri og politiske stabilitet er håpet om å dempe de verste følgene av energikrisa inntil nye løsninger er på plass.

Så opplever vi at lønnsadelen i norsk oljeindustri ser mulighet til å utnytte situasjonen. For småpenger mer enn de fleste har godtatt i lønnsoppgjøret går de til streik.

I løpet av et par dager er de villig til å halvere den sårt tiltrengte gassproduksjonen på ubestemt tid! Et svik mot det ukrainske folk og Europa! Ynkelig! Tvungen lønnsnemd kunne ikke ha vært mer på sin plass!