– Mange er glade for at breiddeidretten så smått har kome i gang

foto