«Fredagsbrevet frå Terje Heggheim 7. juni: Er brevet opplysande eller forvirrande?»

foto