Debatt

«Kjære sambygdingar lat oss ikkje krangle og kivast. Lat oss samlast slik demokrati skal vere, la oss støtte kvarandre sine meiningar og la oss vere eitt folk»

foto
Hans Christian Hansen, Stad Landskap Foto: Bjørn Erik Drabløs