«Vi held fram kampen på ein ryddig og sakleg måte»

foto