Debatt

«Havvind gir økt strømpris – fiskeriene ofres»

foto
Denne kronikken er skrevet av avdelingsledere i Fiskebåt, Espen Jacobsen og Nina Rasmussen.