Debatt

«Vi må ha konkrete tiltak som legg til rette for heim- og tilflytting»

foto
William Dalsbø er tredje kadidat på Kristeleg Folkeparti si stortingsliste for Sogn og Fjordane valkrins Foto: Privat