«Vi må ha konkrete tiltak som legg til rette for heim- og tilflytting»

foto