I vår utmerkede lokalavis finner jeg på side 6 (12/4-24) informasjon om at det er ansatt ny personalsjef i Kinn kommune.

Jeg ser av artikkelen i Fjordenes Tidende at den nye personalsjefen også blir en del av kommunedirektøren si ledergruppe. Hvem som nå - etter den siste ansettelsen, bekler ledergruppa i Kinn - det spørsmålet gir ikkje referatet i avisa et klart svar på. Jeg har filosofert litt over gruppens sammensetning, og her er det vel snakk om både ordfører og varaordfører, kommunedirektør, helse og sosialsjef, kommunalsjef samfunn, kultur og miljø – kanskje også den nye kultursjefen ansatt i 2023 – en stilling som ingen fra nordre del av kommunen heller ikke den gang ble funnet skikket nok til å bekle. Alle sammen hentet fra en elite blant Florø by sine fremtredende personer.

Spørsmålet som naturlig nok følger av dette er hvor mange fra tidligere Vågsøy kommune er det som sitter i den mye omtalte ledergruppa? Svaret jeg så langt har funnet ut av er nada/ingen. Jeg blir en smule forundret med tanke på at det i sin tid ble avtalt en deling. At ingen fra nordre del av Kinn er funnet kapable til å sitte i nevnte ledergruppe, sier – etter mitt skjønn, litt om den makt som florø-delen nå utøver.

Jeg har sett litt på søkerlista til stillingen slik som den er gjengitt i Fjordenes Tidende av 9/2-24. Denne listen er et sammensurium av navn og ikke navn, og det kan være litt vanskelig å bedømme hvem og hvor mange søkere det var fra vår del av kommunen. Men når en ser på ledergruppens sammensetning og legger til grunn tidligere ansettelser i Kinn som skal bekle fremtredende posisjoner, kan andre eventuelle kandidater fort få det inntrykk at en søknad er bortkastet – det blir mest sannsynlig ansatt en person fra Florø. Jeg vil på ingen måte antyde at de som i dette innlegg (nevnt innledningsvis) ikke har sine papirer i orden, men det er ingen god nok grunn til denne åpenbare skjevfordelingen.

At Florø sin maktelite er de som bestemmer blir ytterligere forsterket gjennom en annen artikkel i samme avis som nevnt innledningsvis (12/4 side 2 og 3) der det tilsynelatende brygger opp til en omkamp om gjenåpning av kjøkkenet i Måløy.  «Eg kan også tenke meg å bruke fire millionar til mine vedtak utan å vise til kvar eg skal finne desse pengane» formulerer gruppeleder Ola Teigen (Ap) seg. Her skal denne protestgruppa - som Teigen representerer, få et godt råd av meg. I Fjordenes Tidende av 5. april 2024 er der et innlegg «Bordgleder har drive butikk i butikken» ført i pennen av Arne Kråkenes som på en grei måte viser hvor mange millioner kommunen søler vekk med dagens ordning for tillaging og distribusjon av mat til eldre, men også hvor mye penger som kan spares ved å tenke nytt. Det hører med til historien at Bordgleder (i følge avisen) ikke kunne/ville kommentere artikkelen, noe som kanskje indikerer at de har dårlige kort på hand.

Det må snart bli slutt på at overordnede stillinger i kommunedirektøren si ledergruppe hele tiden skal bekles med folk fra Florø.