«Boikott årets TV-aksjon og gi pengene til et bedre alternativ»

foto