Debatt

«Kva er resultatet av Kinn så langt? Pengane går til ein formidabel kostnadsauke og det vert mindre til tenestene til folk»

foto
Dette lesarinnlegget er skrive av Nils Myklebust, leiar i Kinn Senterparti.  Foto: Svanhild Breidalen