«Kva er resultatet av Kinn så langt? Pengane går til ein formidabel kostnadsauke og det vert mindre til tenestene til folk»

foto