- Skulen og foreldra har eit stort ansvar for å hindre mobbing

foto