«Kor er det blitt av politikarane og framståande personar elles som faktisk meinte noko, og torde å stå fram?»

foto