«Eldreomsorga må prioriterast når kommunen no er ute av Robek»