«Sentralisering og kommunesammenslåinger fører til mer byråkrati»