«Medieomtalen av NTP har ein tendens til berre å handle om veg, men den gjeld òg andre viktige samferdslesektorar. Ikkje minst kysten»

foto