Debatt

«Vi må gjere alt vi kan for at også elevar på vidaregåande får ein mest mogleg normal skulekvardag»

foto
- Ap/Sp-regjeringa går imot eintydige faglege råd om å opne dei vidaregåande skulane på gult nivå etter juleferien. Det er Venstre sterkt undrande til, skriv Alfred Bjørlo i dette lesarinnlegget. Foto: Privat