«Sammen skal vi løfte kvinnehelse høyt på den politiske agendaen»