Magnar Aasebø fra Deknepollen har skrevet dette innlegget:

Sammenslåing med Florø - Skal personlig prestisje gå utover folkeviljen?

Viser til høringsrunde for sammenslåing med Florø, der et klart flertall er imot sammenslåing med den info som foreligger i dag.

Hele saken synes forhastet og Høgre sitt forslag om utsetting virker fornuftig til en har fått litt «mer kjøtt på benet».  Hvorfor avslå en invitasjon fra Selje/Eid om samtaler? Da ville fått frem et nytt alternativ, dersom en ikke velger å stå alene.

Det hele virker som at enkelte politikere i Vågsøy har «gått høyt på banen» og ser personlig prestisje i forhandlingene. Som fjellvettreglene sier: «Det er aldri for sent å snu» - dette burde også gjelde for politikere.

Dette er en viktig sak for Vågsøy og kanskje burde en hatt folkeavstemning som RV ønsker. Et forhastet valg hvor folkeviljen ikke blir tatt hensyn til - blir aldri en god sak. Hva er vitsen med med høring, dersom ikke den skal tas hensyn til?

Demokratiet vil svekkes ved slikt overtramp og en kan ikke forvente noen stor deltakelse ved neste kommunestyrevalg.