«Ikkje ein gong det uregjerlege Stadhavet vernar seg sjølv lenger»

foto