Debatt

«Eg er uroa for tryggleiken ved omsorgsbustaden. Forstår ansvarlege myndigheiter at eldre bebuarar til dels er hjelpelause ved ein del hendingar?»

foto