«En av de fineste naturperlene i Selje skal bygges ned»

foto