Debatt

«Kva med dei som no slit med å betale straumrekningane og ikkje har råd til å varme opp husa sine? Kven tek ansvar for dei?»

foto
Illustrasjonsfoto. Foto: Erling Wåge