«Hva skal vi med godt klima om vi har ødelagt naturen av kortsiktig økonomisk grådighet?»

foto