«Det er vanskeleg å fullt ut måle nytta av noko som ikkje har vore bygd før»