– Vi pliktar alle å melde frå og hjelpe til om vi køyrer på personar eller dyr