«Ingen skam å snu - særleg når sentrale styremakter berre er ute etter å sentralisere og flytte makta lenger vekk frå folk»

foto