– Vi må alle ta høgde for at det kan komme ein ny smittetopp

foto