Ny brannstasjon på Bryggja?

Kommunestyret i Stad kommune mener at brannsikkerheten på Bryggja skal dekkes av en avtale  med Vanylven kommune og med Sibelco om en brannstasjon i Sibelcos lokaler på Åheim.

Men det er en for lang og for langsom vei – og det har blitt påpekt i kommunestyret av MDGs Marie Kristine Kroken. Likevel gir kommunestyret blaffen i det med henvising til at dets egen utredning med å studere karter og avstand har kommet frem til at utrykningen kan klares innenfor regelverket.

Regelverket – det er fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, og er i form av en veileder til Brann- og redningsvesenforskriften. Der klargjøres det at den maksimale utrykningstiden fra tidspunktet for alarmsignalet fra nødmeldesentralen til ankomsten av den første innsatsstyrken på hendelsestedet er 20 minutter for tettsteder. Som Bryggja jo er definert som i følge Statistisk sentralbyrå.  Stad  kommune har regnet med at tidsbruken for samling av brannmannskapet og lasting i brannbil kan klares på 6 minutt. Det skulle medføre  en maksimal tidsramme for kjøretiden på 14 minutt.

Akkurat det med kjøretiden ville vi få teste. Så vi kjørte fra portene på Sibelco til omsorgsenteret på Bryggja med så høy hastighet som det er mulighet til men med forutsetningen å aldri overskride gjeldende fartgrenser. Det var en søndag og ingen trafikk som ga oss fartminking. Og grønt lys på Åheim. I bakkene og svingene opp og ned fjellet kunne vi med den ursterke og smidige elbilen holde en betraktelig høyere hastighet enn hva som kan være mulig for en brannbil. Tidsbruken ble målt med stoppeklokke. Det tok 15 minutt og 15 sekund. Til Bakerie i Bryggja tok det 16 minutt og 30 sekund. Og til avkjøringen til Fjordly barnehage 18 minutt og 15 sekund. Hvor lang tid kommer det til å ta for en brannbil?  Ja, i hvert fall minst en minutt lengre tid. Eller kanskje mer med tanke på den svært svingete og bratte stigningen fra Åheim opp fjellet. Og da er det jo i tillegg en pikant sak at FjT den 12 mars, side 4, forteller at Sibelco, som skal holde brannmannskapet iflg FjT «ikke vil stette kravet til utrykningstid slik det er definert i analysen» fra Stad kommune - 6 minutt.

Ikke bare pikant, men bekymringsverdig!

Fordi at i veilederen §5 om samarbeid står det at ved samarbeid med en annen  kommune eller en privatvirksomhet skal hjemmekommunen inngå avtale med dem, for eksempel om å «regulere fremgangsmåte ved anmodning om bistand». Og i «fremgangsmåte» må jo  tidsbruken for samling av vaktmannskapet og lasting være med. Men eksisterer det en slik avtale? Når nå Sibelco ikke vil støtte tidsplanen for samling, mm før brannbilen kan starte?  Nei! Hvis Stad kommune må følge regelverket får de ikke la Bryggja sin brannsikkerhet hvile på en brannstasjon på Sibelco på Åheim.  Men, tenker noen, dersom brannbilen kjører med blålys så kan de komme frem fortere. Ja, men det er ikke lov å beregne utrykningstiden med annet enn tiden det tar ved kjøring etter fartgrensene – det står det klart i veilederen.

Der står følgende  i §22: «Kjøretiden, som er en del i utrykningstiden, beregnes etter fartgrensene på aktuelle strekninger. ... Det kan være lokale forhold brann-og redningsvesenet bør vurdere når utrykningstiden beregnes. Eksempelvis at brann- og redningsvesenet kommer med store kjøretøy og det kan være smale og svingete veier som gjør at farten må senkes. Dersom det er vedvarende forhold som innvirker på utrykningstiden, bør dette legges till grunn for beregningen».  I samme veileder står det: «Utrykningstiden vil være avgjørende for lokalisering av brannstasjoner.»

Og så står det : «Kravet til utrykningstid er et resultatkrav».

Disse to setningene indikerer  at det er den faktiske utrykningstiden som skal ligge til grunn for hvor en kan lokalisere brannstasjonene. Resultatkrav! - I motsetning til beregninger fra karter på noens kontor.  Det  kan her òg pekes på følgende i veilederens §5: «Ved kjøp av forebyggende tjenester må kommunen følge opp avvik og anmerkninger som påpekes gjennom tilsyn utført av andre». Som for eksempel av oss nå. Eller av Marie Kristine Kroken i kommunestyret og i FjT. Stad kommune må gjøre om og gjøre rett! Et vedtak som bryter mot gjeldende regelverk  må vel kunne ankes. Blir det brannstasjon på Bryggja?