Bruk stemmeretten – stem for hele laget!

Nå kan du forhåndsstemme ved årets kommune- og fylkestingsvalg. Fagforbundet er opptatt av at våre medlemmer bruker stemmeretten, og at vi stemmer for hele laget. Nå er det tøffe, økonomiske tider og derfor er det viktigere enn noen gang å være trygg på jobben og i livet ellers.

Alle skal være trygge på at vi møtes med omsorg når vi blir eldre, og at vi blir tatt vare på av fagfolk med tid og ressurser til å gi den beste pleien. Både de eldre og ansatte fortjener at vi har en eldreomsorg hvor kompetansen til hele laget av ansatte blir benyttet. Vi må styrke bemanninga, gi flere ansatte hele, faste stillinger og skape en bedre oppgavedeling mellom de ulike yrkesgruppene.

Framover blir det større mangel på fagfolk i helsevesenet. Derfor må vi sikre ansatte hele, faste stillinger, de må få ei lønn de kan leve av og muligheten til å planlegge hverdagen. For brukerne betyr det mye å kjenne igjen den som dukker opp for å gi stell, slik det også er viktig å vite hvem som tar imot barnet ditt i skolegården. For ansatte gir det trygghet å vite hvem du skal jobbe med, når du selv skal på jobb, eller om du har nok vakter til å betale regningene dine. Derfor vil Fagforbundet ha politikere som tar kampen mot deltidskrisa.

Brukere og ansatte må være trygge på at velferdstjenester som sykehjem, skole og renhold ikke skal drives av private, kommersielle selskaper, men fortsatt eies og drives av fellesskapet. De ansatte skal ikke være redde for å måtte betale prisen for privatiseringa gjennom dårligere lønns-, arbeids- og pensjonsvilkår. I stedet skal vi ha gode tjenester som eies i fellesskap, og som styrker kompetansen og medbestemmelsen til de ansatte.

Nå kan du forhåndsstemme. Det er viktig at du bruker stemmeretten fordi kommune- og fylkestingsvalget handler om din kommune, din hverdag og ditt arbeidsliv. Bruk stemmeretten din for hele laget. Stem på bedre eldreomsorg, for hele, faste stillinger og mot privatisering!