Geir Oldeide skriver: «Når dei folkevalde ber om folkets råd så bør dei sjølvsagt følge det rådet dei får. Kvifor skal dei elles spørje folket?»

Denne uttalelse kan ikke oppfattes som annet enn att Oldeide alvorlig mener at kommunestyret følge resultatet av folkeavstemningen – uansett hvor mange eller få som deltok, uansett hvilke andre forhold det finnes som kan ha betydning for kommunens fremtid, uansett hvor god eller dårlig informasjon om konsekvensene som ble gitt i forkant, og uansett hvilken grad av majoritet som vinneralternativet fikk. Og dersom dette ikke skjer beskriver han det som en «overkjøring av folket».

Dette er ikke noe annet enn å begjære at kommunestyret skal fraskrive seg alt ansvar for det vedtak som de dermed skulle bli nødt til å ta. Det er som «å toe sine hender» – slik som Pontius Pilatus gjorde etter folkesamlingens dødsdom mot Kristus.

Det er dette som Geir Oldeide (Rødt) forlanger av kommunestyret. Og ikke bare han, men også andre partiprofiler forlanger en slik pisk over kommunestyret.

Hva sier da kommuneloven i §12-2, der kommunenes rett til å gjennomføre folkeavstemninger er fastsatt? Dessverre, meget lite. Derimot har regjeringen klargjort saken gjennom «Veileder om lokale rådgivende folkeavstemninger».

Jeg siterer utdrag fra denne; bruken av uthevet skrift er mine valg:

«Norske kommuner kan ikke gjennomføre bindende folkeavstemninger. Kommuner kan utforme og gjennomføre folkeavstemninger som de vil, men de vil uansett være rådgivende for kommunestyret.»

«Resultatet av en folkeavstemning må tolkes som et råd fra innbyggerne som sier noe om deres ønsker og forventninger, men det binder ikke utfallet av en sak. Kommunestyret står fritt til å fortolke resultatet selv, og kan velge å se bort ifra resultatet i den videre politiske behandlingen av saken. Kommunestyre må selv treffe og stå ansvarlig for et endelig vedtak uavhengig om de følger innbyggernes råd eller ikke

Geir Oldeide, dette er kommunestyrets ansvar. Ikke innbyggernes! Bare kommunestyrets medlemmer har noen reell sjanse til å være nok kjent med alle de problemområdene, konsekvensene og utviklingsmulighetene som følger ved valg av kommunestørrelse slik at de virkelig kan ta ansvaret for et endelig og riktig vedtak.

Vi er enige om at resultat av en folkeavstemning er viktig som et grunnlag for kommunestyret.

Men ditt krav om at resultatet fullstendig skal diktere vedtaket for kommunestyret går imot loven i vårt land og er dermed i realiteten udemokratisk.