«Vi såg ikkje tydeleg nok at konsekvensane av budsjettvedtaket var at nattevaktordninga skulle reduserast frå kvilande nattevakt til heimevakt»

foto