«Dei stadige omkampane frå partiet skapar unødig splid og tek fokuset vekk frå alt som er flott i kommunen»

foto