Debatt

«Dei stadige omkampane frå partiet skapar unødig splid og tek fokuset vekk frå alt som er flott i kommunen»

foto
Dette lesarinnlegget er skrive av Jørund Nygård, og er eit svar på innlegget til Mona Kjerpeseth som heitte Politikk er så mykje meir enn å seie nei. Nygård er fylkessekretær i Naturvernforbundet, men presiserer at dette innlegget er skrive som privatperson.  Foto: Siri Kolseth