«Naturen blir øydelagd så brutalt at den ikkje kan restaurerast»

foto