«Ein må vurdere andre metodar enn skyting med skarpe skot i tettbygd strøk for å fjerne hjorten»

foto