Debatt

«Vil de ikkje ha legar og sjukepleiarar tilbake til kommunen? Kva har de å tilby oss dersom vi mistar skulen vår? Det er vi som er framtida – høyr oss!»

foto
Dette lesarinnlegget er skrive av Hanna Kristine Elde frå Ålfoten. Foto: Siri Kolseth