Debatt

«Alle skal få ei reell moglegheit til å fullføre og bestå vidaregåande opplæring»

foto
Ole Martini Foto: Privat