«Alle skal få ei reell moglegheit til å fullføre og bestå vidaregåande opplæring»

foto