Dette leserinnlegget er også sendt som brev til statsminister Jonas Gahr Støre med kopi til regjeringsmedlem Erling Sande:

Regjeringen ved Kommunal- og distriktsdepartementet har nettopp gitt sin aksept til at det etableres et steinbrudd og en utskipningshavn i Frøysjøen i Bremanger kommune. Innsigelser fra Riksantikvaren og fra Statsforvalteren Vestland, er blitt ignorert av regjeringen og departementet.

De som skal bygge og drifte det famøse steinbruddet, Beheersmij Fr. Bontrup BD, er et nederlandsk selskap som planlegger å utvinne 360 millioner tonn stein i Frøysjøen, og blant annet selge den til veianlegg på kontinentet. De knuste steinmassene skal fraktes med lasteskip til havner i Europa og derfra kjøres med lastebiler ut til anleggene.

Da jeg selv for et par år siden var på besøk i Vingen og Frøysjøen, forsto jeg med en gang at dette naturområdet har opplevelseskvaliteter på linje med superattraksjonene Geiranger og Nærøyfjorden. Men da kan det ikke ligge et industrianlegg der.

Innenfor Riksantivarens vernesone ligger det store helleristningsfeltet Vingen, som er tidfestet til perioden 5400–4200 f.Kr. og som med andre ord har vært i bruk i mer enn ett tusen år. Det dominerende motiv er hjorten, som i et jeger-sanker-samfunn vitner om jaktmagi. Men her finnes også mange riss av geometriske symboler og som sammen med skjeletter av mennesker, vitner om ritualer knyttet til døden. Arkeologene tror Vingen har vært et kultsted og en helligdom, dit sjamaner og andre fra et større område regelmessig har kommet for å utføre ritualer knytta til deres livssituasjon.

Bremanger kommune har for øvrig vedtatt å nominere helleristningsfeltet i Vingen til UNESCOs verdensarvliste for kultur- og naturarv.

Vingen er en trolsk plass. I den trange bukta hever seg på tre kanter – nesten loddrett opp, fire hundre meter høye, blankskurte, svarte fjell. Motsatt over fjorden ligger fjellet Hornelen, den høyeste sjøklippa i Europa, med et fritt fall på 860 meter rett i havet. Fjellet er på grunn av sin forhistorie et viktig kulturminne og en stor turistattraksjon.

Støtt aksjonen mot et steinbrudd i Riksantikvarens vernesone.

Bevar Frøysjøen som en naturperle for framtidige generasjoner.