Vi må se på hva nabokommunene våre gjør

I dag har Kinn en strategi om å bygge ned skolesektoren for å finansiere eldreomsorg. I Stad gjør de det motsatte. Skal vi være konkurransedyktige på attraktivitet må vi også tilby lokale skoler i nærmiljø. Så kommer poenget. Vi vet at der ligger et stort potensiale for økonomisk vekst ved å jobbe langsiktig med å flytte folk fra innpendling til innbyggere. Vi snakker om mange 10-talls million i økte inntekter hvis vi lykkes med dette. Men det fordrer at vi satser på utvikling.

Grafen er fra 2019, men illustrerer poenget, mener Edvard Iversen. Foto: Skjermdump

I dag i Kinn er det er på mange måter et A-samfunn og et B-samfunn. Florø var kommet mye lengre i samfunnsutviklingen enn Vågsøy, det har også resultert i at de har mye utpendling, dvs folk vil bo i Florø men kan jobbe i f.eks Førde. Florø er et attraktivt sted å bo, og kommer til å være det fremover også. Florøpolitikerne bør være rause og være med på å heve kvaliteten ved å bo i Nord-Kinn.

Raudeberg skule er igjen under lupen for nedleggelse. Det må ikke skje.  Vi må snu fokus til attraktivitet der folk vil bygge og bo. Det var pluss på folketallsutvikling i Nord-Vågsøy ved siste telling.

La oss jobbe hardt for at dette fortsetter!