«Mi og mange si bekymring med dette framlegget er at narkotika vert meir sosialt akseptert, som igjen vil føra til meir bruk»

foto