Debatt

«Mi og mange si bekymring med dette framlegget er at narkotika vert meir sosialt akseptert, som igjen vil føra til meir bruk»

foto
politisjef arne Johannessen under mediedag for politiet i Sogn og Fjordane Foto: Erling Wåge