Debatt

«Kraftverdiar på avvege, har noko gått galt?»

foto
Ordførar i Kinn, Ola Teigen, i samtale med demonstrantar ved markering ved Nei til SFE, BKK vindkraft på Bremangerlandet i høve generalforsamling i Sogn og Fjordane Energi AS. Foto: Siri Kolseth