«Fritt skolevalg er ikke perfekt, men det fungerer best»